Zodpovědná firma

Snažíme se chovat maximálně odpovědně nejen vůči klientům, ale i zaměstnancům. Náš cíl je stát se environmentální jedničkou, a proto jsme se v roce 2020 zapojili do programu „Zodpovědná firma“. Jedná se o vzdělávací program společnosti EKO-KOM, který má za cíl zlepšit podmínky třídění odpadů ve firmách a zvýšit informovanost v oblasti správného nakládání s odpady. Záměrem celého projektu je zvýšit povědomí o smyslu třídění odpadů, poskytnout našim zaměstnancům lepší podmínky ke třídění odpadů a inspirovat ty, kteří odpady doposud netřídili. Součástí projektu byl i EKO-learningový program a interaktivní workshop „Všechno, co jste chtěli vědět o odpadech, ale báli jste se zeptat“ pod vedením zkušených lektorů z EKO-KOM. Všechny podmínky k získání titulu „Zodpovědná firma“ jsme splnili a díky tomu získali certifikát „Osvědčení o zapojení společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. do CSR projektu Zodpovědná firma.“