Třídíme odpady odpovědně

Třídění odpadů má v naší společnosti dlouholetou tradici. Povinnost důsledného třídění nám ukládá platná legislativa. My však třídíme hlavně proto, že chceme být společensky odpovědnou firmou. Při všem, co děláme, se snažíme předcházet vzniku odpadů, neboť: „Nejlepší odpad je ten, který nevznikne“. Odpady sice nemůžeme úplně vyloučit, ale třídíme vše, co se dá. U odpadů podobných tomu komunálnímu naši zaměstnanci třídí papír, plast a sklo. Na vybraných provozovnách navíc i  tetrapack, kovové odpady a takzvané biologicky rozložitelné odpady (BRO). Kontejnery na odpady doplňují nádoby na zpětný odběr baterií, drobných elektrozařízení a tonerů z tiskáren.

Důsledné třídění odpadu je jednou z našich priorit, a proto jsme se zapojili do vzdělávacího projektu Zodpovědná firma.

Jsme zodpovědná firma