Náhradní zásobování vodou

V době odstávky vody nebo havárie zajišťujeme náhradní zásobování vodou, a to především autocisternami. Za vhodných dopravních a klimatických podmínek (při teplotách nad bodem mrazu) také přistavujeme voznice (cisternové přívěsy).

Autocisterny v dané oblasti zastavují na vhodných místech podle místní dopravní situace a vydávají odběratelům pitnou vodu ze svých nádrží.

Balenou vodu dodáváme v případu havárie na vodovodní síti, jestliže předpokládáme přerušení dodávky pitné vody na území Prahy déle než 5 hodin. Poskytujeme ji ve spolupráci s příslušnou městskou část držitelům platného průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.