Dodáváme pitnou vodu v náhradním balení

Pokud je na území hlavního města Prahy přerušena dodávka pitné vody déle než 5 hodin, poskytujeme ve spolupráci s příslušnou městskou částí pitnou vodu v náhradním balení držitelům průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, dále důležitým institucím, jako jsou například školy, školky, zdravotnická zařízení či domovy seniorů. Projekt se týká městských částí Prahy, označených na mapě modrou barvou.

Sáčky s pitnou vodou využíváme také na charitativních nebo reprezentačních akcích. Takto balenou vodu jsme dodali třeba lidem bez domova v takzvané osadě Hostivař. Dodávat na toto místo vodu z hydrantového nástavce nebo zřízení nové přípojky vody bohužel není možné, proto jsme přistoupili k tomuto náhradnímu, ale také levnějšímu a praktičtějšímu řešení.

► Video   |   Způsoby zajištění náhradního zásobování vodou   |   Dodávky pitné vody v náhradním balení