Sázíme stromy v areálech PVK

Pravidelně se zapojujeme do akce „Zastromuj Prahu“ a úspěšně se nám podařilo vysadit desítky stromů v námi provozovaných areálech. Zároveň se snažíme o co největší druhovou pestrost s důrazem na původní „divoké“ druhy či historické odrůdy ovocných stromů. Proto se mezi vysazenými stromy objevují kromě borovic a smrků i jeřáby, lípy, olše, vrby, javory, břízy a topoly, jabloně či třešně. Jednalo se o vzrostlé stromy, které ihned po výsadbě lépe zadržují a vypařují vodu, zachycují prach, chrání před hlukem, brání přehřívání okolí a zároveň je zkrášlují. Od roku 2015, kdy se cíleně věnujeme rozvoji biodiverzity v našich areálech, se při sázení nových stromů snažíme o co největší druhovou pestrost. S výsadbou nám pomáhají odborníci ze společnosti Lesy hlavního města Prahy.

Sázení stromů proběhlo v rámci výzvy pražského magistrátu, přijaté v Programovém prohlášení Rady hlavního města Prahy pro roky 2018–2022, jejímž cílem bylo vysadit na území hlavního města milion nových stromů.