Sázíme stromy v areálech PVK

Na podzim 2020 jsme se zapojili do akce „Zastromuj Prahu“ a úspěšně se nám podařilo vysadit více než 60 stromů v námi provozovaných areálech na Ovčíně, Suchdole a na Spořilově. Jednalo se o vzrostlé stromy, které ihned po výsadbě lépe zadržují a vypařují vodu, zachycují prach, chrání před hlukem, brání přehřívání okolí a zároveň je zkrášlují. Od roku 2015, kdy se cíleně věnujeme rozvoji biodiverzity v našich areálech, se při sázení nových stromů snažíme o co největší druhovou pestrost. Proto jsme ani v roce 2020 nezapomněli například na borovice, modříny, smrky, břízy a lípy, habry či buky, ale i ovocné stromy jako jabloně, hrušně a švestky. S výsadbou nám pomohli odborníci ze společnosti Lesy hlavního města Prahy.

Sázení stromů proběhlo v rámci výzvy pražského magistrátu, přijaté v Programovém prohlášení Rady hlavního města Prahy pro roky 2018–2022, jejímž cílem je vysadit na území hlavního města milion nových stromů.