Water Scan Toolbox

Využíváme zpracovaná data pro předpověď budoucnosti

V dnešní době jsou datové informace jedním z pilířů pro vedení udržitelného rozvoje měst, rozvíjení adaptačních opatření na změnu klimatu a ochranu přírodního prostředí. Na potřebu zajištění moderního a především hospodárného přístupu ke správě vodohospodářské infrastruktury měst a obcí reaguje pomocí využití dat i projekt Water scan toolbox (WST).

V projektu WST byl pomocí umělé inteligence vytvořen algoritmus, který umožňuje predikci budoucího znečištění a množství odpadní vody přitékající na čistírnu odpadních vod a to včetně srážkových událostí. Projekt využil posledních poznatků z IT, hloubkové analýzy dat, neuronové sítě a cloudové platformy s velkým výpočetním výkonem. Informace o budoucím průtoku a kvalitě vody byla navíc propojena s technologickými znalosti nutnými k provozu čistíren odpadních vod tak, aby byla maximálně eliminována rizika. Vznikl nástroj upozorňující několik hodin dopředu na změnu průtoku a kvality odpadní vody, což umožňuje včasný provozně-technologický zásah a vyvarování se tak rizika nežádoucích situací na několika úrovních např.  omezení výjezdů pohotovostní jednotky nebo nedodržení emisních limitů do vodních ekosystémů.

Projekt č. SS01020210 „Využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem snížení emisí do vodního ekosystému“, který byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro Život.