Využíváme recyklovanou vodu

Využíváním vyčištění odpadní vody pro provozní účely na Ústřední čistírně odpadních vod každoročně ušetříme více než 600 000 m3 pitné vody na staré vodní lince a 1 100 000 m3 pitné vody na nové vodní lince. Vodu využíváme na proplachy cisteren dovážejících odpadní vodu, mytí komunikací v areálu, skrápění biologické pěny na aktivačních nádržích nebo dořeďování kalu pro zlepšení čerpatelnosti.

Na obzoru je HORIZON

Hlavním cílem projektu HORIZON je bezpečné využití vyčištěných odpadních vod pro zavlažovací účely ve městech.  Součástí projektu je také vývoj a aplikace systémů monitorování a kontroly za účelem posouzení zdravotních rizik spojených s opětovným využíváním vyčištěných odpadních vod. V projektu budeme provozovat zavlažovací boxy osázené travní směsí, různými trvalkami a keři, simulující výsadbu v městských parcích. Použijeme čtyři boxy s totožnou osádkou a budeme je zavlažovat pro porovnání čtyřmi různými druhy vody: říční vodou z Vltavy, vyčištěnou odpadní vodou z Nové vodní linky a toutéž vodou dezinfikovanou UV zářením. Čtvrtým zdrojem bude vyčištěná odpadní voda upravená membránovou ultrafiltrací a poté dezinfikovaná UV zářením.

 

Další účastníci projektu v ČR: Pražská vodohospodářská společnost, VŠCHT a ČVUT.

Web projektu