Voda jako obnovitelný zdroj energie

Přírodních zdrojů, zvláště těch obnovitelných, je na naší zeměkouli stále větší nedostatek. Proto se musíme snažit využívat netradiční a hlavně obnovitelné zdroje energie. Zajímavou možnost představuje voda.

Konkrétním příkladem je inovativní ekologický projekt, který jsme připravili ve spolupráci se společností Veolia Energie ČR: unikátní řešení vytápění bytového komplexu V-Tower.

V-Tower je vybaveno inovativním systémem tepelného hospodářství, který využívá vodovodní sítě jako obnovitelný zdroj tepla. Voda ve vodovodní síti má totiž v průběhu roku stálou teplotu od 6 do 11 °C. Tepelné čerpadlo, napojené na přívodní řad, má tak nepřetržitý zdroj nízkopotenciálního tepla s až dvakrát větší účinností než v klasické variantě. Přitom se nejedná o zanedbatelné množství tepla. Řešení umožňuje pokrýt 75 % potřeb na vytápění budovy a získané teplo je přitom o 30 % levnější než teplo z plynových kotlů.

Nové řešení navíc umožňuje vedle tepla vyrobit i chlad. V letních měsících vyrábí teplo pro ohřev užitkové vody a zároveň objekt klimatizuje. Podobný systém je možné využít všude tam, kde je dostatečný průtok vody ve vodovodní a kanalizační síti a voda v ní proudí gravitačně.

Naše společnost provozuje vodovodní přípojku a vlastní výměníkovou šachtu. Veolia Energie pak zajišťuje provoz a výrobu tepla z tepelných čerpadel i z výměníkové stanice napojené na soustavu dálkového vytápění.

S úspěchem se nám podařilo vytvořit technologii budoucnosti, která otevírá dosud nevyužitou cestu. V-Tower je důkazem toho, že tepelné hospodářství lze řešit ekologicky i ekonomicky.

► Video k projektu

Veolia získala ocenění za vytápění pomocí vodovodní sítě