Green Table

Vybudované inovační centrum Green Table ve Florentinu, je místem setkávání a dialogu na téma udržitelnosti a ekologické transformace. Celý prostor a jeho fungování je praktickou ukázkou principů cirkulární ekonomiky. Green Table je moderní hub, inspirující spolupráci nejen v rámci naší komunity, ale také mezi obchodními partnery či spřízněnými institucemi, vzájemné vzdělávání a inovativní nápady, to vše s cílem společně řešit aktuální environmentální a společenské výzvy. Pro naše zaměstnance pravidelně pořádáme inspirativní workshopy.