Green Table

Budované inovační centrum Green Table ve Florentinu, bude místem setkávání a dialogu na téma udržitelnosti a ekologické transformace. Celý prostor a jeho fungování bude praktickou ukázkou principů cirkulární ekonomiky. Green Table plánujeme moderní hub, inspirující spolupráci nejen v rámci naší komunity, ale také mezi obchodními partnery či spřízněnými institucemi, vzájemné vzdělávání a inovativní nápady, to vše s cílem společně řešit aktuální environmentální a společenské výzvy. Těšit se mohou i naši zaměstnanci, pro které zde plánujeme inspirativní workshopy.