SWiM mobile

SWiM mobile je unikátní systém, který našim zaměstnancům v terénu přináší potřebné provozní a bezpečností informace, dostupné v mateřském systému SWiM (Smart Water integrated Management – systém řízení provozu  vodohospodářské infrastruktury). Dali jsme si za cíl zajistit, aby všichni pracovníci měli přístup k těmto informacím ve svých mobilních telefonech již v průběhu roku 2021.