Stavíme hlavní město vody Hydropolis

Ve spolupráci Pražské vodohospodářské společnosti (PVS), společnosti Veolia a naší společnosti, vznikne do roku 2024 v prostoru Vinohradské vodárenské věže unikátní vodárenské osvětové centrum Hydropolis. To nabídne osvětu ve vodohospodářské oblasti, zábavným způsobem seznámí veřejnost s problematikou klimatických změn i hospodaření s vodou. V rámci projektu také dojde k rekonstrukci historické vodárenské věže a vodárenského objektu v Korunní ulici.

V současnosti uzavřený areál se promění na nový veřejný prostor s celou řadou herních a vodních prvků, přístupný široké veřejnosti. V jednom z podzemních vodojemů bude vytvořena unikátní expozice moderních technologií úpravy a čištění vody. Projekt zahrnuje také přednáškové místnosti včetně zázemí s kapacitou přes 220 míst či novou výstavní plochu pro výměnné expozice v historické vodárenské věži s mimořádnou vyhlídkou na Prahu.

V současnosti je už hotová architektonická studie a probíhají projektové práce nezbytné k podání žádosti o vydání stavebního povolení. Celkové náklady projektu dosahují 200 milionů korun, přičemž polovinu bude financovat PVS a druhou polovinu společnost Veolia. Samotná rekonstrukce by měla být zahájena v roce 2022 a ukončena o dva roky později.

Tisková zpráva PVK   |   Tisková zpráva Veolia   |   ► Video   |   Brožura k projektu