Sorbenty, aneb vyháníme mikroplasty pryč z vody

Mikroplasty jsou cizorodé látky, které se v životním prostředí sice vyskytují v minimálních koncentracích, přesto mohou mít významné dopady na životní prostředí. Jedná se o drobné částečky, uvolňující se především z plastových lahví či umělohmotného textilu. Výrobci je do některých produktů, zejména kosmetických, pro jejich vlastnosti dokonce přidávají úmyslně. Většina těchto částeček při praní či mytí odteče spolu s odpadní vodou na čistírnu odpadních vod. Cílem projektu je navrhnout vhodnou technologii pro jejich odstranění z vodního prostředí. Budeme testovat nové typy filtračních materiálů, které mikroplasty a na nich případně navázané specifické mikropolutanty dovedou zachytit. Technologii pro odstranění mikročástic z různých vod (odpadní vody z domácností – tzv. šedé vody z průmyslových vod, dále z vod odcházejících z čistíren odpadních vod a úpraven vod poskytujících pitnou vodu) budeme ověřovat v pilotním uspořádání.

Projekt MPO FV40126 „Pokročilé sorbenty pro separaci mikroplastů a mikropolutantů z vod“ řešíme spolu s Ústavem chemických procesů AV ČR, v.v.i., ČZÚ v Praze a společností DEKONTA, a.s. a s finanční podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.