Šedé vody pro zelenou budoucnost

Součástí odpadních vod jsou i takzvané šedé vody, pocházející především z koupelen. Odpadní voda vznikající při mytí a sprchování je ve srovnání s ostatními velmi málo znečištěná a s využitím moderních technologií ji lze například přímo ve sklepních prostorech domů vyčistit, hygienicky zabezpečit a znovu využívat – především pro splachování či pro závlahy. Splachováním toalet pomocí šedých vod lze ušetřit až čtvrtinu denní spotřeby pitné vody. Cílem našeho projektu byl vývoj konkurenčněschopných výrobků pro oblast recyklace šedých vod, i ověření jejich vlivu na zdraví a životní prostředí. Dále jsme specifikovali parametry technologií na čištění šedých vod pro jejich možné začlenění do vybavení moderních domů, případně i do správy veřejných vodovodů a kanalizací.

Projekt č. TH03030408 „Modulární technologie pro oddělené čištění šedé vody“ jsme řešili ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, společností ASIO, spol. s.r.o. a Státním zdravotním ústavem v Praze, za finanční podpory TA ČR.

Příklad využití šedé vody v praxi