Recyklujeme odpadní vody

Na území celé naší planety se významně prodlužují období sucha. Proto musíme hledat nové zdroje vody. Při použití správných technologií můžeme například recyklovat a znovu využívat vyčištěné městské odpadní vody. Především tam, kde lze těmito vodami nahradit doposud používanou pitnou vodu – při zavlažování zemědělské půdy, trávníků sportovních areálů (golf, fotbal), městské zeleně a udržování čistoty měst a obcí. Tímto způsobem výrazně ušetříme přírodní zdroje surové podzemní a povrchové vody, používané pro výrobu vody pitné, a navíc zajistíme zásoby vody i v období sucha. V rámci tohoto projektu jsme navrhli a provozujeme jednotku, vyrábějící kvalitní a hygienicky nezávadnou vodu upravenou z odtoku čistírny odpadních vod. Získané výsledky mohou pomoci i k přípravě zatím chybějící legislativy pro opětoné využívání odpadních vod.

Projekt č. TH03030080 „Recyklace odpadních vod pro využití ve vodním hospodářství měst budoucnosti“ jsme realizovali za finanční podpory TA ČR ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

► Video PVK  |  Radiožurnál