Průmysloví zákazníci

Nejen pro naše průmyslové zákazníky, nabízíme komplexní inovativní řešení v oblasti čistění a úpravy vod.

Služba zahrnuje:

  • audity technologie čištění a úpravy vod.
  • návrhy možných opatření na zefektivnění procesu čištění a úpravy vod
  • návrhy inovačních technologií pro čištění a úpravu vod
  • provozování a servis v oblasti čištění a úpravy vod

Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, dle jeho skutečných potřeb a je jen na něm, zdali si službu vybere v plném rozsahu, nebo jen její část.