Příběh máku

Kal z Ústřední čistírny odpadních vod v Praze projde anaerobní stabilizací ve vyhnívací nádrži. Kal je dále odebírán kompostárnou v Neškaredicích, kde je přimícháván do surovinové skladby pro výrobu zemědělského kompostu. Po minimálně dvou měsících kompostovacího procesu je následně používán zemědělci jako organické hnojivo. Jedním z odběratelů je i zemědělská firma Ekoprogres z Třebovle, která na takto vyhnojeném poli pěstuje mák.  Z máku se pečou buchty, a kruh se uzavírá…

Víte, že my Češi, jsme světoví šampioni v pojídání máku?

► Video