Podporujeme vzdělávání a vědeckou spolupráci

Bez expertního vzdělávání studentů i profesionálů není možný trvale udržitelný rozvoj vodního hospodářství. Naši zaměstnanci se proto vzájemně učí, spolupracují, inspirují a motivují se studenty, akademiky i kolegy z praxe. Spolupracujeme s vysokými školami technického a přírodovědného zaměření, jako jsou Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Vysoké učení technické v Praze, Karlova univerzita, Česká zemědělská univerzita nebo Akademie věd ČR. Spolupráce má formu společných výzkumných projektů, naši odborníci se podílejí na výuce prakticky orientovanými přednáškami, konzultujeme konkrétní problémy, připravujeme společně odborné publikace.

Naši lidé se také podílejí na práci řady odborných společností, ať už domácí oborové sdružení SOVAK nebo Asociace pro vodu ČR, či zahraniční International Water Association a European Water Association. Přednášíme na konferencích doma i v zahraničí, publikujeme v časopisech, od rodinných magazínů až po prestižní publikace s impakt faktorem. Účastníme se akcí jako je Vědecký jarmark, VědaFest či Noc vědců a představujeme naši práci široké veřejnosti.

► Reportáž z VědaFestu