P-optimizer snižuje  spotřebu chemikálií

Na Ústřední čistírně odpadních vod probíhá zkušební provoz zařízení P-optimizer. Jedná se o zařízení, které řídí dávku srážedla potřebnou pro odstranění fosforu, přicházejícího na čistírnu v odpadní vodě. P-optimizer využívá údaje z on-line měření koncentrace fosforu v systému i na odtoku. Na základě těchto údajů vypočítává optimální dávku srážedla pro odstranění fosforu na hodnotu požadovanou ve vypouštěné vodě. Díky tomuto řízení zajišťujeme stabilní, vysoce efektivní odstraňování fosforu a zároveň ušetříme množství spotřebovaných chemikálií. Snížení spotřeby chemikálií zmenšuje uhlíkovou stopu čištění odpadních vod, protože redukuje emisi skleníkových plynů z výroby a dopravy chemických látek.