Osvěta

Cílem osvětové činnosti naší společnosti je nejen zvýšit informovanost o naší společnosti či nových technologiích, ale snahou je ovlivnit i chování našich zákazníků. Jedná se např. o kampaň k bezkontaktní komunikaci, vyjadřovacímu portálu, co nepatří do kanalizace apod.

Více v těchto reportážích:

Doporučujeme kontrolu kvality vody ve ► studních

K čemu slouží ► vyjadřovací portál

Jak nakládat s použitým ► kuchyňským olejem

► Co nepatří do kanalizace

Brožura