OSK – oddílná srážková kanalizace

Hlavním cílem projektu PVK a PVS (Pražská vodohospodářská společnost) – Oddílná srážková kanalizace (OSK), je sjednotit informace o OSK a evidenčně oddělit OSK, jejichž provozování je upraveno v ZVK (zákon o vodovodech a kanalizacích) od ostatních kanalizací odvádějících srážkové vody.

Projekt má několik fází:

  • Dohledání dokumentace o OSK v archivech PVK, IRP Praha (institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy) nebo jiných odborů MHMP a ověření této kanalizace
  • V případě chybějící dokumentace provedení kompletní pasportizace OSK
  • Doplnění TIS (Technický informační systém) o možnost evidence OSK provozované PVS mimo režim ZVK
  • Možnost převedení majetku v rámci správy PVS
  • Doplnění technické evidence o atribut specifikující OSK mimo režim ZVK