Naše služby zákazníkům

Základní služby naší společnosti budou vždy: za prvé dodávka a distribuce pitné vody, za druhé odvádění a čištění odpadních vod. Navíc však našim zákazníkům poskytujeme pestrou nabídku služeb, které jim pomáhají při řešení starostí s pitnou a odpadní vodou. Ať se jedná o technické služby (technicko-provozní servis, zřízení přípojek, domovní čistírny odpadních vod a podobně), analýzy vody (pitné, balené, podzemní…) služby za vodoměrem (opravy a havárie vnitřních domovních rozvodů), služby týkající se vodovodů a kanalizací (například diagnostiku sítí, výměny vodoměrů včetně jejich dálkových odečtů) zásobování vodou, nebo ekologické a řadu dalších služeb pro občany, bytová družstva, obce či průmyslové podniky. Přehled všech námi aktuálně nabízených služeb najdete na našich webových stránkách.

Nabídkové listy ke stažení