Naše certifikace

V naší společnosti jsme již od roku 2006 zavedli a certifikovali integrovaný systém řízení, který v současnosti zahrnuje 5 systémů:

  • systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016
  • systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001:2018
  • systém řízení ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2016
  • systém řízení hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:2019

Certifikaci v PVK systémů provádí v PVK společnost CQS.

  • nový systém protikorupčního managementu podle ISO 37001:2016jsme zavedli v roce 2020 a získali certifikát od společnosti Bureau Veritas.

Certifikace dle požadavků ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001, ČSN EN ISO 50001 a ČSN ISO 37001 se vztahuje na:

  • získávání, úpravu a distribuci pitné vody
  • odvádění a čištění odpadních vod, likvidaci odpadů
  • údržbu a opravy infrastruktury
  • inženýrské činnosti a zákaznické služby.

Tyto činnosti a služby provozujeme na vodohospodářském majetku na území Prahy a části Středočeského kraje.

Více o certifikaci zde