Kouřová metoda – zjišťování závad na kanalizaci

Probíhající globální klimatické změny ohrožují přírodní zdroje vody po celém světě. Hodnota vody neustále stoupá. Proto roste i význam využívání srážkových vod. Ideální je oddělit od sebe splaškové a srážkové vody na samém počátku. Splaškové vody jsou pak odváděny kanalizací k čištění do čistíren odpadních vod. Kdežto srážkové vody lze využívat přímo na místě. Pokud to umožňují geologické podmínky, lze také srážkové vody nechat vsakovat. Zbylé srážkové vody jsou pak odváděny oddílnou srážkovou kanalizací. Je však třeba zabránit, aby u oddílné kanalizace vlivem nesprávně provedených přípojek docházelo k vzájemné kontaminaci odpadních vod. Jak přítoky srážkových vod do splaškové kanalizace, tak znečištění srážkových vod splaškovou vodou.

O tom, jak se využívá kouřová metoda při nesprávném napojení srážkové a splaškové kanalizace se dočtete v přiloženém článku.