Kolektivní smlouva – základ trvalých vztahů

Nejvyšší prioritou našeho přístupu v oblasti lidských zdrojů je vzájemná podpora, důvěra a dialog. Klademe velký důraz na sociální soudržnost a stabilitu, především pak v obdobích nejrůznějších změn. Velkou pozornost proto věnujeme oboustranně prospěšnému dialogu s odbory, stejně jako respektování společenské diverzity, principu rovných příležitostí a boje proti všem formám diskriminace.

Ve spolupráci s odborovou organizací je pro nás v oblasti péče o zaměstnance nejdůležitější plnění závazků vymezených kolektivní smlouvou.

Kolektivní smlouva stanoví dohodou povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců, upravuje spolupráci smluvních stran a stanoví mzdové, pracovněprávní a další nároky všech zaměstnanců společnosti.

I přes přetrvávající složitý hospodářský vývoj zůstává pro nás jako zaměstnavatele hlavní prioritou stabilita a dlouhodobé trvání vztahů, otevřený a pravdivý dialog o situaci skupiny a respekt k našim partnerům v sociálním dialogu – odborům. Jednoduše řečeno, vzájemně vyvážená a férová spolupráce, založená na dlouhodobé vzájemné důvěře obou stran.

I do budoucna považujeme stabilitu a dlouhodobé trvání dodržování podmínek a závazků za to nejdůležitější a přikládáme této stabilitě daleko větší váhu, než krátkodobým konjunkturálním a nepředvídatelným reakcím.

Více zde