SWiM mobile – naše připravenost  na klimatické extrémy

Jsme součástí základní infrastruktury hlavního města Prahy. Proto naše reakce na klimatické extrémy, například na povodně, musí být maximálně efektivní a flexibilní. Nejen k tomu slouží unikátní systém řízení provozu vodohospodářské infrastruktury SWiM (Smart Water integrated Management). Zavedení systému SWiM mobile znamená přelom ve způsobu používání informací při práci v terénu. Tento unikátní systém přináší všem pracovníkům potřebné provozní a bezpečnostní informace, které jsou jinak dostupné v mateřském systému SWiM. Zároveň je propojen s centrem krizového řízení hlavního města Prahy.

► Jak SWiM mobil funguje?

Na ochraně před povodněmi spolupracujeme s Magistrátem hlavního města Prahy. Pravidelně provádíme údržbu mobilní čerpací techniky, která je ve vlastnictví hl. m. Prahy a zkoušky na čerpacích místech ve spolupráci se společností Česká voda – Czech Water, a.s.. V roce 2020 jsme rozšířili systém čerpacích míst protipovodňové ochrany na stokové síti o jednu mobilní čerpací stanici na dešťové kanalizaci u Hlávkova mostu, takže teď jsou rozmístěny na celkem 34 místech. Na nové čerpací místo bylo umístěno mobilní čerpadlo typu GODWIN, které má odlišné parametry než dosud pořízená čerpací technika. Stejného typu je i 8 nových záložních mobilních čerpadel, s jejichž funkcemi se naši zaměstnanci právě seznamují.

Brožura