Etický kodex

Etický kodex naší společnosti nám pomáhá jednat za všech okolností správně a společensky zodpovědně. Dodržovat morální standardy, jako jsou profesionalita, loajalita, ochrana životního prostředí nebo budování dobrého jména firmy.  Našimi prvořadými hodnotami jsou odpovědnost, solidarita, respekt, inovace a orientace na zákazníka. Tvoří pevný základ, na němž je postavena ekonomická, sociální a environmentální výkonnost celé naší společnosti.

Více o projektu   |   Brožura Etický kodex