Jsme hrdí na protikorupční certifikát

Rok 2020 byl pro naši společnost významným milníkem v oblasti dodržování etických pravidel a boje proti korupci. PVK jako vůbec první firma v České republice prošla úspěšně certifikačním auditem protikorupčního managementu AbMS ISO 37001. Certifikát jsme získali na základě dvoustupňového auditu od Bureau Veritas. Auditoři ocenili naše několikaleté úsilí v boji proti korupci, pravidelná a efektivní školení zaměstnanců i nastavení compliance systémů s cílem předcházet a odhalovat nežádoucí situace.

Pro naši společnost se stal stěžejním protikorupční etický kodex, popisující zásady a postupy, jejichž cílem je bezvýhradně vyloučit veškeré formy korupce i neetického jednání a dodržovat veškeré předpisy a nejvhodnější postupy v této oblasti.

Proto jsme zřídili i Etickou linku, prostřednictvím které je možné podat oznámení neetického nebo protiprávního jednání.

Certifikací jsem tak dovršili svoji mnohaletou spolupráci s organizací Transparency International a snahu vybudovat férové obchodní prostředí. Naši zaměstnanci přijali protikorupční politiku za svou a věříme, že se PVK stane příkladem i pro ostatní společnosti.

Více zde   |   Brožura   |   ► Video reportáž