Inovativní technologie pro snižování ztrát vody

Jednou z našich priorit je snižovat ztráty vody. Tradiční metody a postupy detekce a diagnostiky vodovodní sítě pro snižování ztrát vody jsme proto rozšířili o nové unikátní technologie:

Satelitní hledání úniků – aplikovaná metoda dálkového průzkumu Země vyvinutá firmou Utilis.  Pracuje na stejném principu jako hledání vody na cizích planetách, například na Marsu. Ze speciálního satelitního radarového snímku překrytého s umístěním vodovodních potrubí v Praze vznikne mapa možných úniků vody z potrubí, které pak diagnostici vodovodní sítě prověří na místě. Hlavní výhodou je úspora času i ztrát vody.

Enigma 3M – detekce poruch na principu snímačů šumu vybavených křížovou korelací mezi senzory rozmístěnými na vodovodním potrubí, s dálkovým odesíláním a analýzou dat. Systém umožňuje velmi přesně určit místo poruchy, systém je však limitován počtem senzorů a jejich dosahem.

Detekce úniků umělou inteligencí – v roce 2021 začal projekt na rozšíření systému SWIM (Smart Water integrated Management) o analýzu dat z dispečinku pomocí strojového učení, někdy také nazývanou umělá inteligence. Cílem projektu je rozpoznat vznik úniku na základě odchylky mezi měřenou a předpokládanou spotřebou vody.

Všechny tyto nové technologie nám umožní snižovat ztráty vody z vodovodní sítě a předcházet jejich vzniku.

► Video o satelitní vyhledávání