Garantujeme kvalitní vodárenské služby

Naše společnost, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hlavního města Prahy. Zabýváme se výrobou a distribucí pitné vody i odváděním a čištěním odpadních vod. Zajišťujeme dodávky pitné vody pro 1,33 milionu obyvatel Prahy, Radonic a dalších přibližně 225 tisíc obyvatel Středočeského kraje. Provozujeme úpravny vody Káraný a Podolí. Z úpravny vody Želivka vodu nakupujeme. Odpadní vody odvádíme systémem stok do čistíren odpadních vod, kde je vyčistíme a vracíme do vodotečí.

V celé Praze dodáváme nezávadnou vodu, která zcela vyhovuje českým i evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické. Její kvalitu systematicky kontrolujeme v průběhu celého procesu výroby a distribuce – až po vodovodní kohoutek u spotřebitele.

Od roku 2009 se řídíme závazky garantovat zákazníkům vysokou kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb dodávek vody i kanalizace.

Závazky zákaznických služeb   |   O společnosti   |   Kvalita vody