Energetické optimalizace

Technologické procesy při výrobě a rozvodu vody, odvádění a čištění odpadní vody, ale i doprava nebo administrativní činnost potřebují energii. Není složité pro tyto činnosti energii spotřebovat, ale je již náročné energii spotřebovat účinně, hospodárně a nejlépe spotřebovat energii, která není vyrobena z fosilních paliv. Již standardním nákupem úsporných potřebičů naše snaha o snižování potřeby energie nekončí. Energetická hospodárnost je jedním z našich klíčových cílů. Již od roku 2015 máme zaveden systém managementu hospodaření energií dle ČSN EN ISO 50001, čímž potvrzujeme naši snahu systematicky nejen snižovat spotřebu energie, ale např. pomoci státu, aby mohl splnit cíle dle Evropská směrnice – v letech 2021 až 2030 uspořit 0,8 procenta z konečné spotřeby energie a v neposlední řadě pomoci celkovému klimatu Země, a to snížením emisí skleníkových plynů spojených s využíváním energie.