Efektivní čištění odpadních vod

Stávající vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV), kterou provozujeme, byla postavena v 60. letech 20. století. Původní technologie nebyla připravena na odstraňování dusíku nebo fosforu. Po částečné rekonstrukci v 90. letech bylo odstraňování dusíku a fosforu ve vyšší kvalitě.  Díky umu našich zaměstnanců a postupnému zlepšování technologie se dlouhodobě daří dosahovat vysoké účinnosti čištění. V roce 2018 doplnila stávající technologie moderní Nová vodní linka, která nám umožňuje splňovat přísné limity čištění pro dusík i fosfor. Kvalita vyčištěné vody z ÚČOV Praha – Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (pvk.cz)

Linka je navíc umístěna částečně pod zemí, což redukuje zápach a umožňuje se lépe vyrovnat s rizikem povodně. I tak je nezbytná rekonstrukce Stávající vodní linky, kterou nyní intenzivně připravuje hlavní město Praha ve spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a námi. Společným cílem je čistírna, která dosáhne špičkové kvality vyčištění odpadní vody a zároveň minimalizuje dopady na životní prostředí, jako je spotřeba elektrické energie nebo chemikálií. Čistírna po rekonstrukci také sníží zápach a esteticky lépe zapadne do okolní krajiny.