Dodržujeme bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) patří ke strategickým prioritám, stanoveným na mezinárodní úrovni pro celou skupinu Veolia, tedy i pro naši společnost. Jedním ze závazků skupiny Veolia je také záruka zdravého a bezpečného pracovního prostředí. Základní pravidla BOZP, obsažená v zákoníku práce, v platných právních i interních předpisech i v normě ČSN ISO 45001, obsahuje náš Kodex bezpečnosti práce. Certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN ISO 45001 (dříve OHSAS 18001) získala společnost PVK již v roce 2006.  Naším dlouhodobým cílem v oblasti BOZP je co nejnižší počet pracovních úrazů a absolutně žádné smrtelné nehody.

Ve společnosti pravidelně odhalujeme a vyhodnocujeme bezpečností, požární i environmentální rizika pracovišť. Všechna tato rizika vedeme v databázi rizik PVK v prostředí Helios Green.