Dodržujeme bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) patří ke strategickým prioritám, stanoveným na mezinárodní úrovni pro celou skupinu Veolia, tedy i pro naši společnost. Jedním ze závazků skupiny Veolia je také záruka zdravého a bezpečného pracovního prostředí. Základní pravidla BOZP, obsažená v zákoníku práce, v platných právních i interních předpisech i v normě ČSN ISO 45001, obsahuje náš Kodex bezpečnosti práce. Certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN ISO 45001 (dříve OHSAS 18001) získala společnost PVK již v roce 2006.  Naším dlouhodobým cílem v oblasti BOZP je co nejnižší počet pracovních úrazů a absolutně žádné smrtelné nehody.

Ve společnosti pravidelně odhalujeme a vyhodnocujeme bezpečností, požární i environmentální rizika pracovišť. Všechna tato rizika vedeme v databázi rizik PVK v prostředí Helios Green.

Ve vybraných areálech již dnes mohou naši zaměstnanci po načtení QR kódu zjistit rizika specifická pro pracoviště, do něhož právě vstupují. Během roku 2021 doplníme tuto službu pro všechny areály PVK.

Tyto informace jsou součástí systému SWiM mobile v sekci věnované přímo bezpečnosti práce.

► Video