Chytrá energie nejsou žádné čáry

Technologii Smart Energy jsme v PVK zavedli úpravou režimů distribuce vody čerpáním – časy čerpání, režim plnění navazujících vodojemů, průtokových poměrů v distribučních řadech. V praxi to znamenalo nejprve analyzovat čerpání a vypouštění daného vodojemu a režim odběrů vody ve spotřebištích během určeného období. Potom stanovit dobu potřebnou k načerpání daného množství, upravit provoz VDJ (vodojemů) a nasměrovat hlavní čerpání do pásma s levnou cenou energie na SPOT trhu. A nakonec po základním nastavení v čase vyhodnotit nový způsob distribuce a provést případné korekce. Dalo nám to hodně práce, ale výsledek opravdu stojí za tu námahu.

► Video