Biodiverzita

Naše společnost společně s akcionáři – společností Veolia a Pražskou vodohospodářskou společností, rozvíjí projekt biodiverzity, jehož cílem je přispět k zachování a obnově biologické rozmanitosti ve městech. Naše vodohospodářská zařízení v Praze totiž představují 674 tisíc čtverečních metrů zelených ploch rozesetých po celém městě. Vzhledem ke skutečnosti, že se většinou jedná o vodojemy, tyto plochy  vyžadují zvláštní stupeň zabezpečení, což ovšem zároveň umožňuje specifický způsob hospodaření. Na rozdíl od městských parků tak můžeme třeba senoseč přizpůsobit líhnutí motýlů, nebo ji odložit z důvodu sucha.

Další informace   |   ► Video