ArgTech

Při čištění odpadních vod vzniká velké množství kalů, které musí být před  dalším využitím stabilizovány. Častější používání antibiotik však může i prostřednictvím kalů způsobit šíření genů antibiotické rezistence (ARG) v životním prostředí. Jedním z cílů projektu je tak získat data o účinnosti dostupných technologií hygienizace čistírenských kalů z hlediska odstraňování antibiotické rezistence. Pro všechny technologie budeme hledat procesní podmínky, které zajistí odstranění bakterií resistentních na antibiotika (ARB) i geny antibiotické resistence (ARG). Testovat budeme kaly z termofilní a mezofilní anaerobní stabilizace, kaly po aerobní stabilizaci, kaly z odlučovačů tuků a odpady vyvážené ke zpracování na ČOV (čistírně odpadních vod). Cílem projektu je navrhnout parametry procesů hygienizace kalů tak, aby kal mohl být využíván jako zemědělské hnojivo.

V rámci projektu také nově řešíme zjišťování viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách, které může pomoci najít ohniska nákazy s předstihem před klinickým testováním.

Projekt č. SS01020112 „Technologie pro odstranění genů antibiotické resistence z čistírenských kalů aplikovaných v zemědělství“ řešíme ve spolupráci s VŠCHT a za finanční podpory TA ČR.

Reportáže k danému tématu:

PrahaTV  |  Radiožurnál  |  Naše voda  |  Seznam  |  Echo24