Společně s restaurací Potrefená Husa Anděl dáváme druhý život odpadům v duchu cirkulární ekonomiky

Druhý život odpadního kalu začíná v pražské Ústřední čistírně odpadních vod, kde prochází anaerobní stabilizací ve vyhnívací nádrži. V kompostárně v Neškaredicích se přimíchá do surovinové skladby pro výrobu zemědělského kompostu. Po minimálně dvou měsících kompostovacího procesu je následně používán jako organické hnojivo, které dodává výživu např. i bambusům v dřevěných truhlících na zahrádce restaurace Potrefená husa Anděl. To vše děláme s respektem k přírodě pro zpříjemnění vaší návštěvy. Cyklus se tak uzavírá do kruhu.

► Video