Na golfovém hřišti Vinoř vítězí recyklovaná voda

Jedním z konkrétních příkladů využití recyklace odpadních vod je areál golfového hřiště Vinoř. Z Čistírny odpadních vod Kbely sem od roku 2018 dodáváme vyčištěnou odpadní vodu pro závlahu zdejších trávníků. Vody přitékající do čistírny procházejí přes hrubé předčištění a usazovací nádrže na biologické linky až do dosazovací nádrže. Část vyčištěné vody pak natéká do nově vybudované čerpací stanice, odkud je po hygienickém zabezpečení čerpáme na golfové hřiště. Používání vyčištěné odpadní vody k závlaze šetří pitnou vodu a tím i zásoby podzemní či povrchové vody.

Web golfového hriště