Institut environmentálních služeb

Jednou z priorit naší společnosti je trvalé školení a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Systematický přístup ke vzdělávání přináší řadu výhod, zvyšuje motivaci a podporuje týmového ducha našich pracovníků.

Vzdělávání zaměstnanců PVK a ostatních společností skupiny Veolia v ČR zajišťuje především náš vlastní Institut environmentálních služeb, a.s., (IES) se svou širokou nabídkou kurzů a tréninkových programů. Největší podíl vzdělávacích aktivit zaměřujeme na zvyšování odborné kvalifikace, dále na povinná školení i školení speciálních profesí a rovněž na zlepšování jazykových znalostí. V roce 2003 jsme spustili projekt praktického tréninku první pomoci Veolia Santé, který již pomohl zachránit 10 lidských životů.

Během let 2020 a 2021 se nám podařilo zajistit potřebné firemní vzdělávání i před nepříznivou situaci, zaviněnou pandemií Covid-19. IES prakticky okamžitě přešel na distanční formy vzdělávání jako je e-learning nebo webináře.

Velmi důležitými vzdělávacími tématy v roce 2020 byly kurzy a webináře zaměřené na compliance, zejména Předcházení vzniku trestné činnosti. Velkou pozornost jsme také věnovali implementaci a přípravě naší společnosti na certifikaci Protikorupčního managementu dle ISO 37001.

Více o IES